Deň detí – poďakovanie

Ďakujem Vám všetkým za vydarenú oslavu Dňa detí, ktorá sa konala v sobotu 4.júna2016 a na ktorej sa zišlo vyše 600 účastníkov!

Program, ktorý čakal na účastníkov bol skutočne bohatý a bolo si z čoho vyberať: tvorivé dielne, maľovanie na tvár, vozenie na koňoch, vodný futbal, strelnica, lezecká stena, skákací hrad, trampolína, zorbing futbal, divadelné predstavenie, prezentácia práce mestskej polície, vystúpenie hosťujúceho stredoškolského spevokolu z U.S.A.

Srdečne ďakujem členom cirkevného zboru, ktorí boli ochotní si privstať a uvariť vynikajúci guláš. Vďaka patrí rodičom, starším študentom a učiteľom, ktorí sa s láskou venovali deťom pri jednotlivých stanovištiach.

Osobitne chcem poďakovať sponzorom a podporovateľom: pani Steinerová – Raiffeisen banka, pani Lapšanská – ZMRZLINA ADRIA, lavice zdarma zapožičali: OÚ Podhradie, Dražkovce a Sučany a zdarma ich priviezol pán Chalupka a pán Huťka, pán Supuka daroval 1000 fliaš minerálnej vody. Čapovanú vineu a pivo za nákupné ceny poskytla pani Pelikánová – Pivovar Steiger, varenie a výdaj vegetariánskeho guľášu zabezpečili manželia Poljakovci -Vegetariánska reštaurácia Martin, mäsový guľáš pán Stankoviansky, Mestská polícia Martin a pani zdravotníčka MUDr. Monika Jačmeníkova, PHD.

Moja vďaka patrí zároveň rodičom, ktorí pomáhali pri príprave guľášu, priestoru a pri ukončení akcie s upratovaním.Som veľmi vďačný, že medzi účastníkmi našej spoločnej oslavy Dňa detí mohli byť aj naši priatelia z hosťujúceho stredoškolského spevokolu EaglesWingsHighSchoolChoir, ktorí k nám prišli z partnerského cirkevného zboru OurSaviour’sLutheranChurch v Naperville, štát Illinois. Ich prítomnosť významnou mierou prispela k neopakovateľnej atmosfére našej slávnosti a to hlavne vďaka ich hudobnému vstupu a bábkovému divadlu s maňuškami.

Špeciálne chcem poďakovať Združeniu rodičov a priateľov školy pri ESŠ (ZRPŠ) na čele s LenkouJirkovskou a kolegovi Tomášovi Gulánovi za obetavú prácu pri príprave a koordinácii jednotlivých akciícelého dňa. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutia, kedy budeme mať opäť príležitosť stráviť prijemný spoločný čas.

Jozef Sopoliga-riaditeľ ESŠ