Obedy v školskej jedálni

 • v školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • materská škola,  I. stupeň, 5. a 6. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 7. až 9. ročník základnej školy a gymnázium – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • prílohou oznamu je prihláška na stravovanie (tu si ju stiahnite), ktorú je potrebné v prípade záujmu o stravu doniesť v prvý deň školského roka 5.9.2016 vypísanú a odovzdať triednemu učiteľovi
 • triedny učiteľ zároveň vydá žiakovi kartičku na výdaj obedov a prihlasovacie údaje do systému potrebné na odhlasovanie, príp. zmenu obedov
 • v prípade neskoršieho doručenia prihlášky na stravovanie triednemu učiteľovi bude obed zabezpečený od nasledujúceho dňa doručenia prihlášky
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si budú objednávať obed sami
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 nasledujúceho dňa

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.ezsmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti A a B. Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu A a Menu B3_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

 

4_Odhlasenie

 

 • cena stravnej jednotky:
  • 1,25 € / obed – I. stupeň základnej školy
  • 1,35 € / obed – stupeň základnej školy a žiaci gymnázia do 15 rokov
  • 2,20 € / obed – žiaci gymnázia nad 15 rokov
 • cena kartičky:
  • pri odovzdaní prihlášky 0 €
  • pri strate kartičky 6 €
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • cena sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za skutočne odobraté obedy v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra 2016 bude potrebné uhradiť poplatok za skutočne odobraté obedy v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za september 2016
 • číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • prílohou oznamu je aj popísaný postup prihlásenia sa a obsluha vytvorené konta v jedálenskom systéme pre prihláseného žiaka
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: 0949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)
  • administratíva: 0948 617 138 (Ing. Simona Ujčeková)


Organizácia
školskej jedálne počas prvého týždňa 5.9.2016 – 9.9.2016

 • v prvý deň školského roka 5.9.2016 bude obed automaticky zabezpečený pre žiakov 1. až 6. ročníka základnej školy
 • od 6.9.2016 do 9.9.2016 bude z technických príčin zabezpečený iba Menu A nasledovne:
  • žiaci 1. až 6. ročníka – automaticky prihlásení, v prípade potreby je nutné sa odhlásiť (cez internet, prostredníctvom pridelených prihlasovacích údajov)
  • žiaci 7. až 9. ročníka – odhlásení, v prípade záujmu je nutné sa prihlásiť (cez internet, prostredníctvom pridelených prihlasovacích údajov)
  • žiaci gymnázia – odhlásení, v prípade záujmu je nutné sa osobne prihlásiť prvý deň u triednej učiteľky