Zmeny v školskej jedálni

Vážení rodičia,

Nová kuchyňa
Nová kuchyňa

Chceme Vás ubezpečiť, že je naším záujmom, aby naše deti dostávali v škole kvalitné a chutné jedlo, preto sme k začiatku školského roka pristúpili k zmenám v školskej jedálni. Mali sme k tomu niekoľko dôvodov: S nárastom žiakov jeden z dodávateľov stravy – pán Jedinák nebol schopný zabezpečiť dodávku takého množstva jedál, ktoré by pokryli potreby všetkých žiakov našej školy a zároveň z jeho strany nebolo možné ani zainvestovať do rozšírenia kapacít, či už vo svojej alebo v novej kuchyni. Keďže už minulý rok nám stravu na gymnáziu zabezpečovala pani Kucbelová, rozhodli sme sa pokračovať v ďalšej spolupráci s ňou aj preto, že spätná väzba na výber a kvalitu dodanej stravy bola pozitívna. Zároveň bola ochotná sa spolupodieľať na investovaní do novej kuchynskej technológie, ktorú sme chceli vybudovať v našich priestoroch v novej budove gymnázia. Týmto krokom sme chceli docieliť tiež to, aby sa strava nedovážala, ale varila v našej kuchyni.

Pôvodne sme mysleli, že sa bude variť v našich priestoroch až od októbra 2016, ale vzhľadom na to, že p. Kucbelová dostala výpoveď nájmu a musela ukončiť svoju činnosť v Spojenej škole v Turanoch ku koncu augusta 2016, boli sme nútení v krátkom čase zmeniť naše plány a v priebehu 3 mesiacov – od júna 2016, urýchlene pracovať na stavbe novej kuchyne, ktorá by bola vybavená novou kuchynskou technológiou, vzduchotechnikou a zároveň, aby mala dostatočnú kapacitu pre celú školu.

September bol v kuchyni veľmi hektický. Najprv bolo potrebné sa presťahovať do starej kuchyne, potom sa presťahovať do novej kuchyne a za plnej prevádzky začať variť na novej technológii. Žiaľ v priebehu jedného týždňa kotly v novej kuchyni trikrát vypadli tak, že musela byť privolaná servisná služba, čo spôsobilo napríklad to, že špagety z jednej várky neboli dobre uvarené.

Vzhľadom na to, že nie všetky jedlá boli najlepšie prijaté chceme sa Vám za to ospravedlniť. Veríme, že problémy sú iba dočasné a zároveň sa Vám chceme ospravedlniť za vzniknuté problémy. Tiež Vás chceme poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť v tomto prechodnom období.

Sme radi, že okrem týchto dočasných negatív, sú tu aj dobré správy v podobe pridania možnosti výberu druhého jedla, ktoré chceme dať do ponuky od budúceho týždňa, tiež plánujeme opätovné zavedenie šalátového bufetu, no zatiaľ ešte čakáme na dodanie vitríny potrebnej k jeho prevádzke.

V záujem neustáleho zlepšovania podávanej stravy Vás chceme poprosiť o pravidelné využívanie spätnej väzby týkajúcej sa kvality a množstva jedla v rámci stránky, resp. aplikácie Edupage, cez ktorú stravu objednávate. Pri každom jedle môžete Vy alebo žiaci ohodnotiť množstvo a kvalitu obeda. Údaje získané z tejto spätnej väzby pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme, čo nám v budúcnosti pomôže upravovať skladbu jedálneho lístka tak, aby tam boli prednostne zaraďované jedlá, ktoré našim deťom chutia a sú z ich strany pravidelne pozitívne hodnotené. Kto doma varí, dobre vie, že je často ťažké vyhovieť chuti všetkým členom rodiny a o to je to ťažšie pri toľkých stravníkoch ako má naša škola.

Chceme, aby ste ako rodičia mali možnosť sami ochutnať jedlá, ktoré sú podávané našim žiakom. Preto v rámci projektu Hovorme o jedle pripravujeme ku koncu októbra ochutnávku jedál navarených podľa identických receptúr a ingrediencií, aké sú stanovené v normatívoch Ministerstva školstva. Veríme, že aj vďaka takýmto krokom sa postupne rozšíria rady spokojných stravníkov našej školskej jedálne.
Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ