O jedle slovom aj chuťou

V stredu podvečer sa v gymnaziálnej jedálni zišlo asi štyridsať rodičov, učiteľov a žiakov našej školy, ktorí prijali pozvanie na diskusiu s vedením školy a školskej jedálne. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga v úvodnom príhovore oboznámil hostí s doteraz realizovanými opatreniami tykajúcimi sa školskej jedálne i s ďalšími plánmi rekonštrukcie a rozšírenia priestorov určených na stravovanie. Vedúca školskej jedálne pani Jana Kucbelová priblížila rodičom zásady tvorby jedálneho lístka a štruktúrou dodávateľov jednotlivých surovín. A keďže sme avizovali, že o jedle nebudeme len hovoriť, nasledovala ochutnávka vybraných jedál reprezentujúcich vzorku týždenného jedálneho lístka. Samotnú degustáciu jedál sprevádzala neformálna diskusia, počas ktorej rodičia ocenili zorganizovanie takejto akcie. „Je lepšie raz vidieť a ochutnať ako stokrát počuť. Som rád, že som mal možnosť ochutnať jedlá, ktoré sú podávané mojim deťom. Chcem povedať, že niektoré z nich ma inšpirovali a určite si ich pripravíme aj doma. Verím, že toto nebola jednorazová akcia a v budúcnosti sa pri takomto príjemnom posedení ešte stretneme.“ povedal jeden z rodičov. K príjemnej atmosfére posedenia a dobrému tráveniu degustovaného jedla prispelo aj pár malých súdkov piva (pre prítomných od 18 r.), ktoré venoval jeden z rodičov, pán Juraj Móric, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Dušan Haško