Psychosociálna podpora a zvyšovanie povedomia v súvislosti s migračnou krízou

Migračná kríza je veľmi horúca téma v poslednej dobe. Hoci je relatívne malý počet utečencov na území krajín V4, prichádza k výraznému nárastu xenofóbie prejavujúcej sa vo vyjadrovaní a správaní. Aktuálna situácia prináša veľa nezodpovedaných otázok a nedorozumení, ktoré je potrebné riešiť. Rozhodli sme sa byť v tejto veci aktívni. Vďaka Vyšehradského fondu, štyri mimovládne organizácie zo štyroch rôznych krajín spolupracujú pri poskytovaní psychosociálnej podpory a zvyšovaní povedomia o migračnej kríze. ADRA Česká republika, ADRA Slovensko spolu s Evanjelickou spojenou školou v Martine, Polish Medical Mission a Hungarian Baptist Aid spolupracujú pri organizovaní prezentácií na základných a stredných školách v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a konferencií v Bratislave a Krakove. Všetky aktivity sú zamerané na vzdelávanie a prevenciu proti netolerancii a xenofóbii. Taktiež sú nápomocné pri zvládnutí integračného procesu utečencov. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je veľkou výhodou, pretože nám umožňuje sa učiť od seba navzájom, a tým situáciu zvládnuť lepšie. Projekt bude prebiehať od januáru 2017 a bude ukončený v októbri 2017.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

www.visegradfund.org
www.adra.cz
www.adra.sk
www.pmm.org.pl
www.baptistasegely.hu
www.ezs.essmt.sk