Jarný zber papiera

JARNÝ ZBER PAPIERA bude na našej škole prebiehať v termíne od 10.04. do 10.05.2017. Odvážený a zviazaný papier s menom a triedou žiaka nechávajte prosím vo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme! Upozornenie: Do zberu papiera patrí kancelársky papier, noviny,časopisy, kartón, knihy. Papier môže byť zviazaný v balíkoch, uložený papier v kartónových krabiciach nepreberieme. Medzi papierom nesmie byť primiešaný kartón a iné prímesi. Kartón je potrebné osobitne zviazať. K novinám a časopisom môžete pridať aj staré nepotrebné knihy.

Ceny:

Športové alebo školské potreby v hodnote 100 € pre najlepšiu školu v obidvoch kategóriách

Veľká sladká odmena pre najlepšiu triedu zo všetkých základných škôl

Zaujímavá odmena pre žiaka s najviac nazbieraným starým papierom z každej školy

Originálny elektronický darček pre žiaka s najviac nazbieraným starým papierom zo všetkých súťažiacich.