Rada školy – voľby

Vážení rodičia.

Rade školy končí funkčné obdobie a preto pripravujeme nové voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Za každú organizačnú zložku – materská škola, základná škola a gymnázium je potrebné do Rady zvoliť po jednom zástupcovi.

V prípade, že máte záujem o členstvo v Rade školy, kontaktujte vedenie školy, mailom na: riaditel@essmt.sk, pričom je potrebné doručiť svoj podpísaný súhlas s kandidatúrou do 20.4. do 15:30 na recepciu v novej budove školy.

S kandidatúrou súhlasili:
1. MŠ
MUDr. Michaela Janovská
MUDr. Miloš Lisý
2. ZŠ
Ján Vnučko – V.A
Peter Chromčík I.C
MUDr. Janka Hošalová Matisová II.C
3. Gym.
Ing. Patrik Bálint – II.AG
Ing. Milan Malák – I.BG

Voľby sa budú konať 25.4. alebo 26.4. 2017 počas rodičovského združenia. O čase, kedy bude mať Vaša trieda rodičovské združenie Vás budú informovať triedni učitelia.

Ďalší priebeh volieb je popísaný v prílohe.

Prajeme Vám pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.
S pozdravom,

Lenka Jirkovská, predsednicka ZRPS a Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ

Priebeh volieb

Súhlas s kandidatúrou