Duchovná pieseň

Už po piaty krát sa stretli na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine speváci z celého Slovenska. Predstavili sa na súťaži v sólovom speve kresťanských piesní s názvom Duchovná pieseň. V piatich vekových kategóriách sa predstavilo 41 súťažiacich. Súťažiaci mohli na základe svojho speváckeho výkonu získať body odbornej poroty, podľa ktorých im bolo udelené zlaté, strieborné a bronzové pásmo alebo diplom za účasť. V každej kategórii bol vyhlásený aj absolútny víťaz. Napriek tomu, že to bola súťaž, všetkých spojila láska k hudbe a Pánu Bohu, na slávu ktorého spievali.

 

Výsledky súťažiacich z ESŠ Martin:
K.0: Anna Olajcová, Kristína Kapráliková – diplom za účasť (nebola to súťažná kategória)
K.1: Timea Paulíková, 2.A – bronzové pásmo
K.2: Elizabeth Majdišová, 4.B – zlaté pásmo
K.3: Soňa Kmeťová, 1BG – absolútny víťaz
K.4: Mária Hroboňová, 4BG – strieborné pásmo

 

Absolútni víťazi:
K.0 (materské školy) Helena Batka, Svätý Jur
K.1 (6 – 8 roční)) Sarah Čábyová, Zvolen
K.2 (9 – 11 roční) Matej Balogh, Bratislava
K.3 (12 – 15 roční) Soňa Kmeťová, Martin
K.4 (16 – 20 roční) Rebecca Abrman, Turčianske Teplice