Predstavenie projektu STEM

Vo štvrtok 11. mája 2017 sa vo fyzikálnom laboratóriu novej budovy našej školy uskutočnilo prvé stretnutie s umelou inteligenciou, ktoré je súčasťou projektu STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím zakúpených programovateľných robotických stavebníc podporiť talentovaných študentov našej školy. Úvodné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo zhruba 30 účastníkov z radov študentov, učiteľov, rodičov a priateľov našej školy spočívalo v krátkych ukážkach činnosti LEGO robotov EV3, ktoré si pripravili naši učitelia a žiaci.Stretnutia sa zúčastnil aj externý hosť Ing. Jozef Ristvej zo Súkromného centra voľného času v Martine, ktoré už tretí rok úspešne realizuje robotický krúžok. Pán Ristvej predstavil našim študentom možnosti zapojenia sa do rôznych domácich i zahraničných robotických súťaží, kde môžu využiť robotické LEGO stavebnice, ktoré naša škola získala vďaka grantu 5000 EUR od Nadácie KIA.