Biblická olympiáda – celoštátne kolo

Biblická olympiáda sa posunula do ďalšieho, tentokrát už celoštátneho kola a 19.5. sa na pôde Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši stretlo takmer sto súťažiacich z celého Slovenska. V štyroch kategóriách si porovnali hĺbku vedomostí o Eliášovi a Elízeovi či Skutkoch apoštolov. Z našej školy postúpilo do súťaže 6 žiačok. Veľmi nás teší, že ich náročná a dlhá príprava neostala bez odmeny a domov priviezli celú zbierku ocenení.
 
 

Výsledky:
1. kategória:
Lesia Paulíková, 4.A – 1. miesto
Veronika Júlia Krivušová, 4.A – 2. miesto
2. kategória:
Zuzana Buľovská, 6.A – 2. miesto
4. kategória:
Natália Volnová, 1BG – 3. miesto