Evanjelická spojená škola – koniec školského roka 2016/2017