Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy

Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v našej škole. Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 4. septembra 2017) je nasledovná:

Slávnostné Služby Božie pre EMŠ a 1.stupeň ESŠ začínajú o 8:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach; prváčikov a ich rodičov prosíme, aby si sadli do vyhradených predných lavíc.

Vyučovanie pre 1.stupeň ESŠ v prvý školský deň trvá do 11:00 hod. ŠKD je iba pre žiakov 1. stupňa do 15:00 hod.

Slávnostné Služby Božie pre 2.stupeň ESŠ a EGMT začínajú o 9:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach.

Vyučovanie pre 2.stupeň ESŠ v prvý školský deň trvá do 11:30 hod.

Študenti 1.ročníka EGMT budú po ukončení Služieb Božích písať vstupné testy z anglického jazyka, na základe ktorých budú rozdelení do tried.

Študenti 3.ročníka EGMT sa stretnú pred kostolom už o 9:00 hod.

Zároveň Vás všetkých pozývame na slávnostné Služby Božie VeniSancte s požehnaním všetkých žiakov a učiteľov v nedeľu 3.9. 2017 o 10:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine.