Odovzdávanie cien v rámci iniciatívy Hour of Code

Zástupca spoločnosti Accenture odovzdal ceny pre našu školu, ktorá sa zo 70 škôl z celého Slovenska umiestnila v prvej päťke s najvyšším počtom dokončených úrovní, ktoré programovali https://code.org/. Ďakujeme pani učiteľke Ivon Smieškovej, ktorá je najväčším iniciátorom tohto projektu a ktorú stalo dosť úsilia a času, aby naša škola dosiahla jedno z prvých miest v celoslovenskom kole. Súťaž v rámci iniciatívy Hour of Code (Hodina kódu) na Slovensku organizuje spoločnosť Accenture a Nadácia Pontis. Hour of Code je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť informatiku a programovanie ľuďom, a u žiakov vzbudiť záujem o programovanie. Iniciatíva je určená pre každého od 4 do 104 rokov, pričom nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s programovaním. Realizácia Hour of Code prináša rozsiahle množstvo výhod, od podpory rozvoja logického myslenia a algoritmického myslenia a pochopenia základných princípov programovania pre mladšie vekové skupiny, až po prilákanie staršej generácie k informatike.