Vyhodnotenie projektu Nenápadní hrdinovia 2017

Dňa 16. novembra 2017 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v priestoroch DKC Veritas v Košiciach uskutočnila slávnostná študentská konferencia projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študenti nášho gymnázia Ondrej Uličný, Juraj Budai a Natália Volnová prezentovali na konferencii svoju prácu o nenápadnom hrdinovi Vladimírovi Pavlovi Čobrdovi, s ktorou skončili v konečnom hodnotení projektu v striebornom pásme. Nad celým podujatím prevzal duchovnú záštitu najstarší bývalý politický väzeň odsúdený komunistickým režimom v Československu páter Akvinas Gabura, dominikán. Deviaty ročník projektu Nenápadní hrdinovia sa konal pod mottom “Obetovali to najvzácnejšie”, konal sa v roku 30. výročia od vraždy kňaza Štefana Poláka v Borovciach. V priebehu roka odzneli prednášky, študenti a učitelia mali možnosť diskutovať s historikmi, pracovať v archívoch, viesť a nahrávať rozhovory s nenápadnými hrdinami.

Konferenciu organizovalo Občianske združenie Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska, Ústavom pamäti národa, Múzeom zločinov a obetí komunizmu, Nadáciou Konráda Adenauera, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať študentom za ich čas, obetavosť, vzornú reprezentáciu našej školy a kus poctivej práce, ktorú venovali tomuto projektu. Naša vďaka patrí aj nášmu dlhoročnému podporovateľovi a patrónovi našej školy doc. Milošovi Kovačkovi, ktorý našim študentom každoročne ochotne pomáha svojimi cennými radami a skúsenosťami.

nh-konf2017

Dušan Haško
koordinátor projektu Nenápadní hrdinovia