Vyhlásenie Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Pravého proroka štve zlo. Štve ho až tak veľmi, že pátra po jeho príčinách a súvislostiach, a za každú cenu ich verejne ohlasuje, aby to zlo zastavil. Dnes sa tomu hovorí poctivý investigatívny novinár. Práve takého proroka nám tento týždeň zavraždili. Otázka znie, čo s tým ako kresťania urobíme.

Ak nič, tak beda nám! Ak nás už ani takéto zlo nepohne k činu, tak nemáme s Bohom nič spoločné a zbohom naše kresťanstvo, zbohom naša cirkev, zbohom náš národ! Zbohom aj naše deti, lebo ak oni budú zápasiť o dobro, zrejme dopadnú ako tento syn a dcéra. Prenasledovaným pre spravodlivosť je zasľúbené nebeské kráľovstvo, no beda nám!

Mnohí z nás nemôžme ani nám neprináleží toto zlo vyšetriť a potrestať. Nemôžeme však len smútiť nad vraždou dvoch mladých ľudí, zmeniť si profilovú fotku a zapáliť sviečku. Čo všetci môžeme, ba musíme, je volať, domáhať sa, byť hladní a smädní po spravodlivosti. Predovšetkým my, kresťania, ktorí sme aj učiteľmi, musíme teraz pozdvihnúť svoj hlas.

Preto v mene pracovníkov Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine vyhlasujeme:

Oddávna platí, že každá pravda vyjde raz najavo. Skôr či neskôr určite vyjde najavo aj pravda o mafiánskej poprave novinára Janka Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. To najdôležitejšie však vieme už teraz: Janko Kuciak mal prorockého ducha. A preto sa stoj čo stoj pripravoval zverejniť všetko, čo zistil o zločineckom podsvetí, ktoré sa bezostyšne usiluje ovládnuť našu krajinu, ktoré chce nad Slovenskom získať moc politickú a hospodársku, podriadiť ho svetovému mafiánskemu biznisu. Nebojácne sa proti tomu postavil a svoju prorockú zvesť zaplatil životom. Priradil sa k svetoznámym Jánom, Husovi, Palachovi, a ďalším, ktorých mená hýbali a hýbu svetom, rozochvievajú srdcia, svedomie povzbudzujú k milovaniu pravdy už celé stáročia. Bude to tak na veky.

Meno mladého Slováka je pre nás prorockým mestom „na hore“, ktoré v hodine jeho smrti rozsvietilo biblické svetlá, aby ho bolo vidieť zďaleka, aby sme ako krajina, ako ľud, ako kresťania dobre videli chodník spravodlivých, aby sme práve po ňom a iba po ňom kráčali s vedomím, že náš chodník, úzky a tŕnistý, je ako úsvit, ktorého jas rastie do bieleho dňa.

Naše protestné slovo proti vyčíňaniu zločinnosti a jej tolerovaniu vyslovujeme ako kresťania s vedomím krutých osudov, ktorých sa našim predkom na chodníku spravodlivých dostalo vždy vtedy, keď dávali najavo, že milujú pravdu viac ako svoje životy. Uniesli to. Mnohí pritom zomreli. Dejiny právom dokladajú, že mali prorockého ducha.

Skláňame sa pred majestátom smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Naše oči sú dojaté jeho svätou obeťou, v našich slzách sa zračí bolestný stav krajiny. V tomto pôstnom čase nemôžeme inak ako vlastnými slzami pripomenúť Ježišove slzy a jeho plač na Olivovej hore, Jeho prorocké slová, ktoré varovali Jeruzalem pred zničením v dôsledku prestupovania Božích i ľudských zákonov. Pripomíname ich sami sebe i všetkým ľuďom dobrej vôle. Pripájame sa k nim a spolu s nimi voláme: zastavme zločin a očisťme Slovensko od hrozného hriechu, o ktorom sa v smrti Jána Kuciaka dozvedel celý svet. Ak to neučiníme, ohrozujeme našu vlasť, jej slobodnú budúcnosť, riskujeme otroctvo a popravy našich detí, riskujeme, že nám opätovne bude vládnuť Zlo.

doc. Ing. Bohdan Hroboň PhD. MA.
Mgr. Jozef Sopoliga
Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD.