Duchovná pieseň 2018 – seniorátne kolo

Správa zo súťaže

Duchovná pieseň 2018 – seniorátne kolo

13.4.2018

Súťaže v sólovom speve kresťanskej piesne sa zúčastnilo 62 žiakov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu a Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorí súťažili v piatich kategóriách. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Renáta Hrkútová, Mgr. Art. Lucia Dobošová, ThDr. Jana Bosáková, PhD. Súťažiacim boli pridelené body, max. 30 bodov. Podľa dosiahnutého počtu bodov im bolo udelené zlaté, strieborné, bronzové pásmo alebo diplom za účasť. V každej kategórii porota určila absolútneho víťaza a postupujúcich na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 4. mája 2018 v Martine.

Víťazi a postupujúci:

Kategória 0 (MŠ)

Ellie Borcovanová

Samuel J. Daniel

Júlia Paulíková

Alexander Krivuš

Kategória 1 (6 – 8 rokov):

Nina Svitačová – absolútny víťaz

Laura Škrovinová

Kategória 2 (9 – 11 rokov):

Adela Ostrochovská

Elizabeth Majdišová – absolútny víťaz

Kategória 3 (12 – 15 rokov):

Emma Bočová  – absolútny víťaz

Stela Szabóová

Kategória 4 (16 rokov):

Soňa Kmeťová – absolútny víťaz

Katarína Macurová

Fotogaléria