Duchovná pieseň 2018 – celoštátne kolo

Už po šiesty krát sa stala naša škola hostiteľom spevákov z celého Slovenska, keď sa 4. mája stretli na súťaži v sólovom speve Duchovná pieseň. Počuli sme piesne v podaní spevákov od 4 do 16 rokov, ktorí boli rozdelení do piatich súťažných kategórií. Speváci, ktorí reprezentovali našu školu dosiahli nasledovné hodnotenie:

 


Kategória 0 (MŠ, nesúťažná kategória)
Ellie Borcovanová – diplom za účasť
Samuel J. Daniel – diplom za účasť


Kategória 1 (6 – 8 rokov)
Laura Škrovinová – zlaté pásmo

 

Kategória 2 (9 – 11 rokov)
Elizabeth Majdišová – zlaté pásmo, absolútny víťaz kategórie

 

Kategória 3 (12 – 15 rokov)
Emma Bočová – strieborné pásmo

 

Kategória 4 (od 16 rokov)
Soňa Kmeťová – zlaté pásmo, absolútny víťaz kategórie
Katarína Macurová – strieborné pásmo