HARMONOGRAM OSLÁV

Banner-oslava

Vážení rodičia a priatelia školy,

Evanjelická spojená škola a Biblická škola si v júni pripomenú výročia svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa budú  konať viaceré sprievodné podujatia, na ktoré si Vás touto cestou už teraz dovoľujem čo najsrdečnejšie pozvať.  Verím, že si nájdete čas a spoločne prežijeme príjemné chvíle naplnené radosťou zo spoločného diela, ktoré nám počas uplynulých rokov s Božou pomocou podarilo zrealizovať.

HARMONOGRAM OSLÁV
{ Miesto: školský dvor ESŠ }

Piatok – 22. jún

10:00 hod.
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktorých sa zúčastnia všetci žiaci školy a vítaní sú aj rodičia a priatelia školy.

16:00 hod.
Slávnostná Akadémia, kultúrny program žiakov ESŠ. Vítaní sú všetci rodičia a priatelia školy.

18:00 hod.
Slávnostná recepcia pre zahraničných hostí a zamestnancov školy.

Sobota – 23. jún

10:00 hod.
Deň detí ESŠ organizovaný v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Martine a ZRPŠ pri ESŠ.
Bohatý animačný program, atrakcie pre deti, vystúpenie T. Puskailera a guľáš. Vítané sú všetky naše deti, rodičia a priatelia školy.

15:00 hod.
Gardenparty EGMT (nutné zakúpiť vstupenky) spojená s odovzdávaním ocenení PeerMinistry.

18:00 hod.
„Noc v škole“ – spomienky hostí, priateľov školy a prezentácia histórie školy. Vstup voľný. Akcie prebieha v Novej budove gymnázia.

Nedeľa – 24. jún

10:00 hod.
Slávnostné služby Božie za účasti biskupa Východného dištriktu a spevokolu St. Andrews z USA. Vítaní sú všetci rodičia a priatelia školy.

 

Teším sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
(riaditeľ školy)