Absolventi ostávajú v spojení so svojou školou

„Štúdium na Evanjelickej spojenej škole v Martine bolo pre nás požehnaním a Božím darom. Sme škole hlboko vďační, pretože nám dala pevné morálne a duchovné základy a otvorila nové obzory. Načerpali sme množstvo vedomostí, rozvinuli svoje zručnosti a v neposlednom rade sme si vytvorili pevné a blízke priateľstvá. Na prahu dvier školy sme si uvedomili, že sme jej veľkými dlžníkmi. Cítili sme potrebu dôstojne zakončiť našu cestu a aspoň čiastočne vrátiť, čo sme dostali. Rozhodli sme sa založiť spolu s našimi Americkými priateľmi tradíciu daru škole od absolventov. Na transparentný účet Nadácie kresťanského vzdelávania s názvom ESŠ Martin – alumni found sme vložili prvý vklad 1200 EUR. Na tento verejne kontrolovateľný účet budú mať možnosť absolventi, aj iní darcovia posielať svoje príspevky a tým podporiť štipendiá pre nových študentov školy. V mnohých z nich je veľký potenciál a ochota rozvíjať ho, no niektorým chýba dostatočné finančné zázemie. Veríme, že aj takýmto hmatateľným spôsobom bude žiť v budúcich úspešných osobnostiach odkaz prvých absolventov Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme!“
Ján Drahoš – podpredseda Národného mládežníckeho parlamentu a jeden z prvých absolventov Evanjelického gymnázia v Martine

ezs-214

Transparentný účet ESŠ Martin-alumni found IBAN: SK1409000000005146236975
Podrobné informácie o všetkých pohyboch na účte nájdete TU