Oslavy 15. výročia našej školy

Bohatý program trojdňových osláv začal v piatok dopoludnia slávnostným odovzdávaním diplomov prvým absolventom Evanjelického bilingválneho gymnázia, pokračoval popoludní kultúrnou akadémiou žiakov, študentov a učiteľov ESŠ a bol zakončený večernou recepciou pre absolventov, ich rodičov, učiteľov a pozvaných hostí. Počas osláv sme tu mali vyše 3000 účastníkov /vrátane 140 hostí zo siedmich partnerských zborov v USA/ a k tomu stan s plochou 300 m2, takmer 1000 stoličiek, 50m2 pódiových dosiek, viac ako 20 reprobední a mikrofónov, odhadom asi trištvrte kilometra zvukových a elektro káblov. To je stručný číselný sumár osláv 15. výročia Evanjelickej spojenej školy a 20. výročia Biblickej školy v Martine.

ezs-105
Pocit a lekcia
Riaditeľ Jozef Sopoliga v rámci svojho príhovoru vyzdvihol hlavne pocit vďačnosti, ktorý ho napĺňa pri pohľade na uplynulých pätnásť rokov. „Základný pocit, ktorý máme pri rekapitulácii prvých pätnástich rokov našej Evanjelickej spojenej školy, je vďačnosť. Sme vďační Pánu Bohu, že až doteraz nám pomáhal a previedol nás mnohými úskaliami. Napr. za posledných päť rokov sa počet žiakov v našej škole zdvojnásobil. Bolo potrebné nielen hľadať nové triedy pre žiakov, ale aj nových, inšpiratívnych a oddaných učiteľov. Boh nás cez toto všetko nielen previedol, ale v mnohých ohľadoch predčil naše očakávania. Chránil nás aj pred našimi bláznivými nápadmi, pomohol nám nájsť definitívny domov pre všetkých našich žiakov. Poslal nám skvelých priateľov, podporovateľov, učiteľov a spolupracovníkov, cez ktorých sme mohli prijať Jeho požehnanie. Sme vďační za všetkých týchto ľudí, ktorí sa stali súčasťou nášho školského spoločenstva. Sme veľmi vďační, že sme aspoň na chvíľu mohli sprevádzať našich žiakov na ich životnej ceste a ako učitelia byť aspoň na chvíľu súčasťou ich životov. Bolo to a stále je pre nás obrovské privilégium.“

ezs-214
Ján Drahoš odovzdáva Jozefovi Sopoligovi symbolický šek s darom prvých absolventov.

Absolventi ostávajú v spojení so svojou školou
Ján Drahoš – podpredseda Národného mládežníckeho parlamentu a jeden z prvých absolventov gymnázia vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Štúdium na Evanjelickej spojenej škole v Martine bolo pre nás požehnaním a Božím darom. Sme jej hlboko vďační, pretože nám dala pevné morálne a duchovné základy a otvorila nové obzory. Načerpali sme množstvo vedomostí, rozvinuli svoje zručnosti a v neposlednom rade sme si vytvorili pevné a blízke priateľstvá. No a na prahu dvier školy sme si uvedomili , že sme jej veľkými dlžníkmi. Cítili sme potrebu dôstojne zakončiť našu cestu a aspoň z časti vrátiť, čo sme dostali. Preto sme sa rozhodli založiť spolu s našimi americkými priateľmi tradíciu daru škole od absolventov. Na transparentný účet Nadácie kresťanského vzdelávania s názvom ESŠ Martin – alumni found sme vložili prvý vklad 1200 EUR. Na tento verejne kontrolovateľný účet budú mať možnosť absolventi aj iní darcovia posielať svoje príspevky, a tým podporiť štipendiá pre nových študentov školy. V mnohých z nich je veľký potenciál a ochota rozvíjať ho, no niektorým chýba dostatočné finančné zázemie. Veríme, že aj takýmto hmatateľným spôsobom bude žiť v budúcich úspešných osobnostiach odkaz prvých absolventov Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme!“ Sobota bola venovaná hlavne malým návštevníkom a ich rodinám, pre ktorých si škola v spolupráci s martinským evanjelickým cirkevným zborom a združením rodičov a priateľov školy pripravila bohatý program Dňa detí. Nechýbal šašo, skákací hrad, zorbing, maľovanie na tvár, poníky, strelnica a pre hladné brušká bol pripravený chutný guľáš, fazuľovica, hot-dogy a zmrzlina.

IMG-4179

Súčasťou sobotňajšieho programu osláv bola aj „Noc v škole“, počas ktorej si prítomní hostia mohli vypočuť príbehy našich amerických priateľov, ktorí sú zároveň aj dlhoročnými podporovateľmi školy. Shelly Johnson z New Heights Church „Na začiatku jedného z prázdninových kurzov angličtiny ma jeden zo študentov prekvapil svojou otázkou, koľko mi platia za to, že tu učím angličtinu. Bol prekvapený, keď zistil, že za to nedostávam nejaké peniaze, ale práve naopak, ja sama si platím všetky náklady spojené s tým, aby som sem do Martina mohla prísť a učiť tu angličtinu.“ Študentovi to nedalo a pokračoval v pýtaní. Prečo míňate svoje peniaze na to, aby ste tu boli a mohli nás učiť? „Pretože vás máme radi a veríme, že je to Božia vôľa podeliť sa s vami o to, čím nás Boh obdaroval,“ odpovedala som. Záznam všetkých svedectiev priateľov z USA nájdete TU.

„Noc v škole“ prebiehala v zrekonštruovaných priestoroch novej budovy školy.
Trojdňový program osláv zakončili nedeľné slávnostné služby Božie, na ktorých kázal biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol a spevom ich doprevádzal 40-členný spevácky zbor z USA. Bohatý program osláv a vydanie almanachu EBEN-EZER, ktorý sumarizuje pätnásť rokov života školy, podporili nasledovní sponzori. Ďakujeme!

Dušan Haško

sponzori