Objednávanie obedov v školskej jedálni

 • v školskom roku 2018/2019 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • 1. až 2. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 3. až 9. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
  • gymnazisti – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať (obed 1) na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si obedy objednávajú sami
 • obed možno prihlásiť/odhlásiť, príp. zmeniť na (obed 2) prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • cena kartičky:
  • pri strate kartičky sa účtuje poplatok 6 €
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • cena sa bude uhrádzať do 15. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci spätne za skutočne odjednané obedy v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra bude potrebné uhradiť poplatok za skutočne odjednané obedy v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za september. Číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: 0949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)
  • administratíva: 0948 617 138 (Ing. Simona Ujčeková)

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.ezsmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti 1 a 2Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu 1 a Menu 23_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie