Ceny stravného

Ceny stravného (príspevok zákonného zástupcu na úhradu časti ceny stravnej jednotky) v Školskej jedálni ESŠ Martin s účinnosťou od 1.9.2018:

 

Kategória Fin. limit na nákup potravín na 1 jedlo Réžia na výrobu 1 jedla Cena spolu / príspevok zákonného zástupcu na 1 obed
ZŠ – I. stupeň 1,09 € 0,19 € 1,28 €
ZŠ – II. Stupeň 1,16 € 0,19 € 1,35 €
GYM – pod 15 rokov 1,16 € 0,19 € 1,35 €
GYM – nad 15 rokov 1,26 € 0,29 € 1,55 €