Nominácia evanjelickej školy v TOP 30 učiteľov Slovenska

Učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Ľuboš Froľo sa po rozhodnutí odbornej komisie súťaže Učiteľ Slovenska umiestnil v zozname TOP 30 učiteľov Slovenska. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Som vďačný za to, že naša škola využila možnosť a zapojila sa do projektu Učiteľ Slovenska. Verím, že takéto projekty slovenské školstvo potrebuje a pomôžu ukázať širokej verejnosti, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Medzi takých učiteľov nepochybne patrí aj náš kolega Ľuboš Froľo“Ako prejav vďaky a umiestnenia v zozname TOP 30 kandidátov pozvali organizátori Ľuboša Froľa aj s manželkou Katkou na slávnostný galavečer Učiteľ Slovenska – GLOBAL TEACHER PRIZE 2018, ktorý sa uskutočnil 2. októbra v divadle Aréna v Bratislave.
„To že som skončil medzi 30 učiteľmi beriem s vďačnosťou a pokorou, pretože poznám veľa ďalších vynikajúcich pedagógov, od ktorých sa snažím odpozorovať dobré nápady a nejako prispôsobiť vo svojom vyučovaní. Najväčším ocenením pre mňa je, keď vidím usmievajúcich sa žiakov, ktorí si zobrali z hodiny nejaké vedomosti a zároveň aj niečo do srdca. Bol som milo prekvapený Galavečerom a hodnotami, ktoré reprezentuje Komenského inštitút. Doprial by som to všetkým učiteľom, lebo povzbudenie a prajnosť zo strany spoločnosti je ako živá voda a dodáva sily do ďalšej pedagogickej práce. Rád by som sa ešte vrátil a preto sa teraz je čas pracovať a zlepšovať vyučovanie.“ zhodnotil svoju účasť v súťaži Ľuboš Froľo. IMG-4706

Do národného kola prvého ročníka súťaže sa zapojilo 100 učiteľov a desiatku finalistov vybrala sedemčlenná odborná medzinárodná komisia. „Sledovali sme, ako učiteľ dosahuje úspech u každého žiaka, ale i to, akým spôsobom učí, aké používa metódy a inovácie. Dôležité bolo i to, ako dokáže inšpirovať a spolupracovať s inými učiteľmi,“ povedal Juraj Hipš z Komenského inštitútu a neziskovej organizácie Živica, ktoré súťaž organizovali. Ocenenie podľa jeho ďalších slov slúži aj k tomu, aby sa poukázalo na to, aké je učiteľské povolanie dôležité a že je to „jedno z najťažších a možno aj najmenej doceňovaných povolaní na Slovensku“.

Rozhovor s celkovou víťazkou súťaže Učiteľ Slovenska nájdete tu

————–

Súťaž Učiteľ Slovenska je súčasťou medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Do súťaže sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl aj učitelia na čiastočný úväzok či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich môže aj verejnosť a prihlášky sa dali posielať do konca júna. Víťaz získa odmenu päťtisíc eur a cestu na finále Global Teacher Prize do Dubaja, kde sa bude odovzdávať cena za najlepšieho učiteľa sveta.