Sociálny projekt ESŠ

Vážení rodičia, kolegovia, milí priatelia školy a členovia z cirkevného zboru ECAV Martin,

Evanjelická spojená škola každoročne organizuje školský sociálny projekt, prostredníctvom ktorého finančne a materiálne pomáhame vybranej partnerskej organizácii. Prostredníctvom sociálneho projektu učíme našich žiakov, že kresťanská viera je relevantná práve vtedy, keď je viditeľná v konkrétnom skutku lásky a pomoci blížnemu v núdzi. Žiaci a ich rodiny tak na vlastnej skúsenosti a stretnutí sa s ľuďmi, ktorým pomáhame, vidia dosah svojej pomoci, nadväzujú nové priateľstvá a učia sa nezištne obetovať časť svojho pohodlia a nadbytku v prospech núdznejších.

Tento rok sme sa rozhodli zamerať našu pozornosť na rómov žijúcich v Martine, predovšetkým na podporu terénnej práce s deťmi v Komunitnom centre Bambusky. S aktivitami Komunitného centra máme priamu vlastnú skúsenosť, keďže už tretí rok prebieha na škole projekt It Don´t Matter if You´re Black or White, v rámci ktorého každý piatok poobede naši dobrovoľníci gymnazisti, pod vedením kolegu Tomáša Gulána, chodia do Komunitka a trávia čas s miestnymi deťmi pri spoločných hrách, tvorivých dielňach, športoch a ďalších animátorských aktivitách.

Navyše, akútne sa na nás obrátila s prosbou pani riaditeľka Základnej školy z Rokycian (Prešov) z dôvodu krízovej situácie na ich škole. Z viacerých dôvodov sa ich škola ocitla vo veľmi nepríjemnej hospodárskej situácii a ak chcú aj naďalej ponúkať základné vzdelanie svojim deťom, z ktorých veľká časť je zo sociálne znevýhodneného prostredia, potrebujú pomoc.

Po diskusii vedenia školy a vedenia martinského cirkevného zboru sme sa preto rozhodli, že sa pokúsime v rámci svojich možností pomôcť obom skupinám. Preto vás prosíme o operatívnu pomoc, predovšetkým v zbierke pomôcok nevyhnutných na chod prvého stupňa a ŠKD na ZŠ v Rokycanoch, kde navyše tento rok došlo k záplavám a následný zosuv pôdy zničil niekoľko domácností. Preto pridávame ešte výzvu na zbierku základných potrieb pre sociálne slabé rodiny, konkrétne jesenného a zimného detského oblečenia a obuvi.

Prvou časťou nášho, teraz už sociálneho dvoj-projektu bude preto zbierka školských potrieb, pomôcok pre ŠKD, teplého detského oblečenia a obuvi. Zbierka bude prebiehať:

  • na škole od 22. do 26.10. (počas pred-prázdninového týždňa). Veci môžete nosiť každý deň (najlepšie pred vyučovaním) do Novej budove školy, prípadne menšie veci nech žiaci zhromaždia vo svojej triede.
  • v cirkevnom zbore od 22. do 28.10., veci môžete nosiť priamo na farský úrad, prípadne v nedeľu 28.10. priamo na Služby Božie.
    Následne všetky veci spolu s dobrovoľníkmi roztriedime a odvezieme do Rokycian a do Komunitného centra Bambusky.

Ako môžete prispieť? Čo môžete doniesť? Napr.:

  • Školské potreby, zošity, ceruzky, farbičky, fixky, voskovky, kancelársky papier, farebné papiere a pod.
  • Spoločenské hry, puzzle, kartové hry, športové potreby
  • Hygienické a toaletné potreby
  • Detské jesenné a zimné oblečenie(vek 3-12 rokov), detská obuv(veľkosť 3-12 rokov)
  • Finančná podpora na dokúpenie ďalších nevyhnutných školských pomôcok + na režijné náklady so zbierkou a jej doručením na východné Slovensko

P.S. Veľmi otvorene: Prosíme, aby veci, ktoré donesiete, boli v takej kvalite a stave, aby ste sa ich nehanbili obliecť vlastným deťom. 😉

S vďakou,
Všetky rodiny, ktorým pomáhame