Dar Nadácie Volkswagen Slovakia

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá našej škole darovala 10 kvalitných notebookov.
Aj vďaka takejto materiálnej pomoci môžme neustále zlepšovať podmienky pre zvyšovanie kvality výučby v oblasti informatiky.