Zmena sprístupnenia HLAVNEJ budovy školy

Od 1. 12. 2018 

je HLAVNÁ budova školy (bývalá Neografia) v PIATKY sprístupnená len do 15.30 hod.

Ďakujeme za porozumenie.