Brigáda-poďakovanie

Milí rodičia, žiaci, kolegovia a priatelia školy,
Srdečná vďaka za ochotu a pomoc pri sobotňajšej školskej brigáde. Spoločnými silami sa nám toho podarilo ozaj veľa:
– Upratali a odburinili sme Memorandové námestie, parkovisko a priestor pred Biblickou školou
– Vypratali zberné železo a stavebný odpad zo zadnej časti Novej budovy
– Vypratali odpadové drevo z Novej budovy
– Presunuli stoličky a stavebný materiál z priestorov, ktoré plánujeme rekonštruovať
– Zasadili stromčeky na školskom dvore
– Vyčistili záhradku pri plote s Mudroňkou a bylinkovú špirálu pri EMŠ
– Umyli okná v Pavilóne B
– Priviedli kábel k bráne na Memorandovom námestí
– „od-kamenili“ školský dvor, pripravili pôdu a vysadili trávnik
Výnimočná vďaka patrí:
– Pánovi Juristovi za zapožičanie a obsluhu profesionálneho trávnikového príslušenstva (neviem presne, ako sa ten jeho stroj volá 🙂 a jeho zamestnancom za odbornú pomoc a rady
– Pánovi Cvengrošovi a firme Moro s.r.o. za darovanie vysadených stromčekov
– pani Kucbelovej za chutný obed
– kolegom „školníkom“ za prípravu a logistiku prác
Taktiež vďaka za výbornú atmosféru a vytvorené spoločenstvo tých, ktorí majú záujem, aby sme spoločne vytvárali krajší priestor pre rast a vzdelanie našich detí a žiakov.
V dohľadnej dobe plánujeme ešte jednu „búraciu“ brigádu, s cieľom prípravy staveniska na dobudovanie ďalších tried a školského bufetu. O jej termíne a rozsahu prác vás budeme informovať, a tešíme sa na ďalšiu príležitosť priložiť ruky k dobrému dielu.

Jozef Sopoliga
riaditeľ školy