Ďakujeme za podporu spoločnosti SWAN

Ďakujeme telekomunikačnej firme SWAN za jej sponzorský dar v podobe šiestich kvalitných notebookov, ktoré využijeme pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu na našej škole.