Rozlúčka s maturitným ročníkom 2019 (Graduation Celebration)

V piatok 31. mája sme sa na slávnostných službách Božích rozlúčili s našimi maturantmi.

V kázni sa prihovoril brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Nahrávka kázne

Nech vás Boh sprevádza na vašej ceste!

Fotografie si môžete stiahnúť TU