Ďakujeme za podporu spoločnosti UNIQA

Ďakujeme poisťovni UNIQA za jej sponzorský dar v podobe šestnástich stolových počítačov, ktoré využijeme pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu na našej škole.