Záver školského roka v znamení intenzívnej angličtiny

Na väčšine škôl sa posledné dni školského roka študenti venujú šmirgľovaniu lavíc, oprave poškodených učebníc a užívajú si uvoľnenú atmosféru ničnerobenia, keďže známky už majú uzavreté. Na našej to tak nie je. 96 priateľov zo 4 partnerských cirkevných zborov v USA realizovalo s našimi študentami rôznorodé aktivity zamerané na rozvoj ich jazykových, sociálnych a praktických zručností od škôlky, cez základnú školu až po gymnázium. 

Začalo to biblickými príbehmi v škôlke

Už tretí rok je súčasťou spolupráce našej školy s partnerskými cirkevnými zbormi z USA aj týždňový program pre našich škôlkarov, ktorý si aj tohto roku pripravil tím 10 dobrovoľníkov z partnerského cirkevného zboru zo St. Andrew´s Lutheran Church. Týždenný program je zjednodušenou formu obľúbenej Letnej biblickej školy, ktorej hlavnou pointou je, aby deti mali možnosť zažiť radosť, energiu, lásku a priateľstvá, ktoré im prostredníctvom biblických príbehov, piesní a rôznorodých aktivít sprostredkujú naši americkí priatelia.

70 ročná Nancy, ktorá prichádza na Slovensko už 19. rok: „Slovensku a ľuďom tu v Martine patrí kus môjho srdca. Prichádzam sem pretože milujem prácu s deťmi a vďaka Bohu mi to moje zdravie ešte stále umožňuje. Som nesmierne šťastná, keď vidím ako škola každoročne rastie a jej študenti robia veľké pokroky a to nielen v angličtine.“Za tým, čo naši škôlkari zažijú za jeden týždeň stojí veľké úsilie niekoľkých mesiacov príprav. V Amerike sa realizačný tím začína stretávať od januára. Do detailov naplánujú každú hodinu počas dňa. Vyberú biblické príbehy a k nim súvisiace aktivity“. Na otázku, ako sa im darí prekonávať jazykovú bariéru Nancy odpovedala: „Jazyk? Myslíte, že je to veľký problém? Vôbec to tak nie je. 

Deti pozorujú moje gestá, moju tvár. Vidia, že som s nimi rada a chcem s nimi strávi čas. Tak isto je to aj s učiteľmi. Pomáhame si a učíme sa nové veci jeden od druhého. My od vás a pevne verím, že aj Vy od nás.“

Pokračovalo to programom J-CAMPu na základnej škole 

Žiaci druhého stupňa základnej školy absolvovali pod vedením deväť členného tímu z Hales Corner Lutheran Church obľúbený anglický konverzačný tábor J-CAMP, ktorý má tu v Martine už šesťročnú tradíciu a ponúka pre každého účastníka príležitosť hovoriť v cudzom jazyku a získať veľa nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov. Študentov evanjelickej školy tak posledný týždeň školského vyučovacieho čakal bohatý program plný dobrej nálady, nových skúseností, kresťanských hodnôt a angličtiny.

Súčasťou J-CAMPu boli aj rôznorodé zážitkové aktivity. 

Zakončil to jazykový kurz na gymnáziu 

Americký tím 40 dobrovoľníkov z cirkevného zboru New Heights realizuje v Martine už od roku 2007 obľúbené konverzačné kurzy angličtiny, ktoré sú jednou z misijných služieb ich cirkevného zboru s názvom Serving Slovakia.

Kurz angličtiny pre našich gymnazistov bol zameraný na zlepšovanie sa v aktívnej komunikácii v angličtine v rámci rôznych životných situáciách. Každodenný program tvorilo striedanie aktivít v triede, športov, tanca, komunikačných hier a situačných scénok. Dôkazom toho, že počas priebehu kurzu nuda rozhodne nebola je aj táto momentka. 

Okrem kurzu konverzačnej angličtiny pomáhal tím z New Heights aj pri realizácii tábora pre budúcich prvákov Evanjelického gymnázia v Martine, ktorý sa konal počas prvého prázdninového týždňa. 

„Teší nás, keď vidíme, že obsah aj forma nášho konverzačného kurzu študentov zaujala, baví ich a zjavne si to užívajú. Možnosť byť tu so študentami v Martine vnímame ako obrovské vzájomné povzbudenie a obohatenie, pretože máme možnosť vidieť koľko požehnania sa prostredníctvom tejto služby dostáva nielen našim slovenským priateľom ale aj nám.” povedala na margo dlhoročnej spolupráce Shelly Beier Johnson, dlhoročná koordinátorka New Heights tímu.

Viacerým zo študentov sa prístup amerických lektorov, vzájomné priateľské vzťahy medzi študentmi aj atmosféra v triede zapáčili natoľko, že v kurze pokračovali aj počas prvého prázdninového týždňa. ktorý je určený nielen pre študentov školy, ale aj širokú verejnosť.

Nebolo to len o angličtine, ale ja sociálnych a praktických zručnostiach 

Dobrovoľníci z cirkevného zboru St. Andrew´s Lutheran Church viedli pre študentov prvého a druhého ročníka gymnázia kurz praktickej služby svojim rovesníkom s názvom Peer ministry. Na gymnáziu je peer – teda rovesník – niekedy dôležitejší ako samotný rodič. Peer ministry je program, ktorý pomáha mladým zaujímať sa o svojich rovesníkov a ich potreby. Je to kresťanský leadership hľadania a nachádzania riešení v rôznych životných situáciách. Mladí pomáhajú mladým – úprimne sa o nich zaujímajú a svojim prístupom im odovzdávajú lásku a iné kresťanské hodnoty. 

Kurz Peer ministry prebiehal aj formou neformálnych rozhovor v malých skupinách. 

Naši študenti sa ani posledný týždeň školy rozhodne nenudili a nevenovali sa len angličtine. Skupina stredoškolákov z Roseville Lutheran Church spolu s našimi štvrtákmi gymnazistami zrenovovala okná na jednej z našich historických školských budovách a jej členovia sa aktívne zúčastňovali aj dobrovoľníckeho projektu našej školy s názvom It Don´t Matter if You Are Black or White.