Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy
Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v našej škole.
Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 2. septembra 2019) je nasledovná:
Slávnostné Služby Božie pre EMŠ a 1. stupeň EZŠ začínajú o 8:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach; prváčikov a ich rodičov prosíme, aby si sadli do vyhradených predných lavíc.
Vyučovanie pre 1. stupeň EZŠ v prvý školský deň trvá do 10:30 hod. ŠKD je iba pre žiakov 1. stupňa do 15:00 hod.
Slávnostné Služby Božie pre 2. stupeň EZŠ a EGMT začínajú o 9:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach.
Vyučovanie pre 2. stupeň EZŠ v prvý školský deň trvá do 11:00 hod.
Študenti 1. ročníka EGMT budú po ukončení Služieb Božích písať vstupné testy z anglického jazyka, na základe ktorých budú rozdelení do tried. Prosím, aby si priniesli perá.
Zároveň Vás všetkých pozývame na slávnostné Služby Božie VeniSancte s požehnaním všetkých žiakov a učiteľov v nedeľu 1.9. 2019 o 10:00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine.