Organizácia prvého dňa pre našich nových prváčikov na základnej škole

V pondelok ranný ŠKD NEBUDE, žiaci prídu rovno do kostola na Služby Božie.

Prváci sedia v kostole so svojimi rodičmi. Po skončení Služieb Božích idú s rodičmi do tried v sprievode svojich triednych učiteľov. Triedni učitelia budú rodičov informovať o organizácií 1. školského týždňa v triede. Následne rodičia z tried odídu a žiaci zostávajú s triednymi učiteľmi do 10.30 hod. Potom si rodičia môžu dieťa zobrať. Ak majú záujem, môžu dieťa nechať v ŠKD do 15:00 hod.  V prvý školský deň nie je potrebná školská taška ani prezuvky. V pondelok žiaci dostanú šlabikár, ostatné učebnice budú dostávať v priebehu prvého týždňa.

Tešíme sa na vás.