Beseda s misionárkou

Naša škola je cirkevnou školou a neodmysliteľnou súčasťou cirkvi je aj misia-šírenie dobrej zvesti evanjelia do celého sveta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás na pozvanie duchovnej správkyne školy ThDr. Jany Bosákovej PhD., prišla navštíviť misionárka Karoline Fuste, ktorá študentom zakladnej školy a gymnázia priblížila, akým praktickým spôsobom pomáha švajčiarska organizácia “Misia na Níle” telesne postihnutým, chorým a chudobným ľuďom v Etiópii, Sudáne a Egypte. Hovorila o chránených dielňach pre nevidiacich, špeciálnych klinikách pre predčasne narodené deti, či projektoch zameraných na výstavbu studní s pitnou vodou. Študentov obzvlášť zaujali príbehy jednotlivcov, ktorí sa vďaka pomoci tejto organizácie mohli opätovne začleniť do života vo svojich komunitách. Rovnako padli aj otázky o politickej a hospodárskej situácii krajín, kde “Misia na Níle“ pôsobí. Beseda bola taktiež pripomienkou toho, akí bohatí a privilegovaní my Európania v skutočnosti sme. Život v mieri, dostatok pitnej vody a voľný prístup ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti sú len niektoré z výsad, ktoré veľká časť populácie sveta, na rozdiel od nás, stále nemá. Karoline patrí poďakovanie za to, že sme si vďaka nej mohli túto skutočnosť nanovo uvedomiť.