Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

Konaniu dobra a prijímaniu zodpovednosti za pomoc ľuďom v rôznych komplikovaných situáciách učí naša škola žiakov prostredníctvom sociálnych projektov už niekoľko rokov. Žiaci si v hlasovaní o školskom sociálnom projekte pre rok 2019/2020 zvolili pomoc pacientom s onkologickými ochoreniami. Míľa nádeje je prvým krokom k naplneniu cieľov zvoleného projektu.