Míľa nádeje

Ľudia behajú z rozličných dôvodov. My sme v stredu 23. októbra vybehli na trať kvôli nádeji. Nádeji pre rodinu trojročného Jurka, ktorý bojuje s vážnou chorobou. S nádejou v Božiu moc sa za nich modlíme. A s nádejou, že komunitu ESŠ v Martine tvoria ľudia s dobrým a ochotným srdcom, sme zorganizovali beh s názvom Míľa nádeje. Zapojili sa všetky deti z materskej školy, základnej školy a gymnázia, učitelia, rodičia. Na tratiach rôznych dĺžok nešlo o meranie síl, nehľadali sme víťazov a najrýchlejších bežcov. Chceli sme spojiť sily a formou štartovného vyzbierať peniažky pre Jurkovu rodinu. Namiesto súťaživosti sme cítili radosť, súdržnosť, spolupatričnosť, ochotu a veľa veľa lásky. Vzájomne sme sa povzbudzovali a ťahali vpred. Vďaka štedrosti účastníkov sa nám podarilo vyzbierať 5 417,- Eur. S nádejou, že pomôžu v behu na dlhej trati boja s leukémiou, ich odovzdáme Jurkovej rodine. Všetkým, ktorí sa zúčastnili a akokoľvek podporili túto akciu posielame jedno obrovské ĎAKUJEM!

ThDr. Jana Bosáková, PhD.
duchovná správkyňa školy