Návšteva partnerov z USA

V novembri sme na našej škole privítali návštevu z Hales Corners Lutheran Church & School, Wisconsin, ktorá je jednou z našich partnerských škôl v USA. Zástupkyňa riaditeľa Crissy Peterson, učiteľka science Jana Horn a učiteľka hudby Amy Kurz prišli v rámci bilaterálnej  spolupráce, aby sa bližšie zoznámili s našou školou, jej špecifikami a fungovaním. Súčasťou ich programu boli aj návštevy vybraných vyučovacích hodín na 1. a 2. stupni ZŠ a v MŠ, kde v úlohe pozorovateľov pomáhali pri zlepšovaní kvality výučbu angličtiny na našej škole. V rámci každoročnej akcie Ochutnajte ameriku odprezentovali dlhoročnú spoluprácu ich školy s našou v podobe organizovania J-Campu pre žiakov 2. stupňa našej školy, ktorý organizujeme práve s Hales Corners Lutheran Church.

Dana Bednárová