Jesenný zber papiera – výsledky

V rámci tradičného jesenného zberu papiera organizovaného v spoluráci s firmou Brantner sa nám spoločne podarilo poslať na opätovné zhodnotenie takmer 3 tony zberového papiera. Samotné číslo nám toho možno veľa nepovie, no akonáhle si uvedomíme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody, 70 % škodlivín vypúšťaných do ovzdušia  a 27 kg emisií v porovnaní s papierom z primárnych surovín /celulózy stromov z našich lesov/ dostane toto množstvo vyzbieraného papiera za našu školu úplne iný rozmer. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, na ktorých čakajú hodnotné ceny. V rámci aktuálneho jesenného zberu to boli nasledovní žiaci:

  1. Barbora Kossoňova, 2.A, 1035 kg
  2. Hugo Majdiš 4.A, 590 kg
  3. Jakub Branický, 3.A, 470 kg

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!