Zahrajte sa s nami

Brány našej škôlky sa v stredu 6. 11. 2019 otvorili nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Po minuloročnej dobrej skúsenosti sme aj tento rok zrealizovali školskú akciu „Zahrajte sa s nami“, tentokrát aj preto, aby sme si pripomenuli 5. výročie osláv Dňa materských škôl na Slovensku. Rodičia mali možnosť vrátiť sa do detských čias a pohrať sa so svojimi i ostatnými detičkami v triede. Niektorí okrem dobrej nálady priniesli so sebou aj rôzne hry a hračky, ktoré sa detičkám veľmi páčili už len tým, že boli pre ne nové. Spoločne strávené chvíle v toto novembrové popoludnie hriali na duši a detičky na to budú určite radi spomínať.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a prišli medzi nás a aj tým, ktorí vyjadrili svoj názor na našu MŠ na nástenke vo vstupnej hale.