Zavádzame jedinečný koncept ucelenej výučby robotiky

Zavádzame jedinečný koncept ucelenej výučby robotiky

Výučba robotiky potrebuje rovnako ako iné oblasti svoju postupnosť. Deti pri nej potrebujú dve veci. Využiť tzv. algoritmické myslenie – t. j. schopnosť plánovať postupnosti príkazov a naučiť sa vytvárať konštrukcie, ktoré umožnia robotovi fyzicky vykonať to, na čo je určený. Obe tieto zručnosti je potrebné rozvíjať u detí postupne, primerane ich veku Preto sme sa rozhodli zoznámiť deti s robotikou cez viaceré druhy robotov. V minulom školskom roku sme na prvom stupni našej základnej školy začali pracovať s robotickým včielkami. Pomocou nich budujeme u detí priestorovú predstavivosť a robíme prvé kroky v algoritmickom myslení. Znie to možno zložito, ale je to skvelá zábava.

V 3. a 4. ročníku počas úvodnej hodiny s Beebotmi (včielkami) sme si zahrali jednoduchú hru. Najprv sa Beebot predstavil žiakom jednoduchým programom, o ktorom žiaci nevedeli, ako ho pani učiteľka naprogramovala. Potom bolo úlohou žiakov naprogramovať svoje včielky tak, aby to zopakovali. Začínali sme približne 4 – 5 príkazmi a postupne sme úlohu sťažovali. Pri 8 – 12 príkazoch už museli žiaci hľadať skupinu sústavne sa opakujúcich príkazov, aby dokázali úlohu vyriešiť. V prípade, že sa úlohu podarilo zvládnuť a všetky včielky predviedli perfektne zosynchronizovaný pohyb, deti jasali od nadšenia.

Druhou úlohou bolo vytvoriť prekážkovú dráhu. Každá dvojica žiakov si programovala svoju včielku samostatne tak, aby zvládla slalom medzi peračníkmi alebo kvetináčmi. V niektorých skupinách sme zorganizovali aj preteky Beebotov a rozoberali, prečo všetky neprešli úplne rovnakú dráhu a čo ich mohlo ovplyvniť.

Tieto prvé experimentálne hodiny nám potvrdili, že motivácia detí jednoznačne stúpla oproti hodinám bežnej algoritmizácie a programovania.

Na druhom stupni si naši žiaci už tri roky môžu zvoliť predmet aplikovaná informatika, kde sme doteraz mali pre žiakov pripravené Lego roboty. V rámci tohto predmetu naši siedmaci napríklad vyrábali robotické „zlaté prasiatka“, ktoré sa vedeli vyhýbať prekážkam a pohybovali sa náhodne medzi malými drobcami počas prezentácie na vianočnej besiedke. Hoci niektoré prasiatka boli na konci prezentácie spolovice rozpadnuté, za tú zábavu to stálo a pre siedmakov to bola výborná lekcia o potrebe správnej konštrukcie.

Kam sa chceme posunúť?

Naším cieľom je, aby sa robotika stala prirodzenou súčasťou výučby informatiky na našej škole. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné, aby sa žiaci mohli s robotikou oboznamovať postupne so stupňujúcou sa náročnosťou. Z toho dôvodu sme na začiatku tohto školského roka zakúpili prvé roboty – ozoboty, mBoty, cuteboty s micro:bitmi, Lego stavebnice. Už prvé hodiny s nimi nám ukazujú, že ideme správnym smerom. Aj vďaka Vašej intenzívnej priazni a podpore sa našej škole v rámci súťažného hlasovania projektu Výnimočné školy podarilo získať od Nadácie ZSE grant 3000 EUR, ktorý použijeme na zakúpenie ďalších robotov, s ktorými budú môcť žiaci pracovať. Tým sa samozrejme naše vízie nekončia.

Inšpiruje nás myšlienka, ktorá sa už realizuje v niektorých českých mestách. V našej škole chceme postupne vybudovať Centrum robotiky, ktoré bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale stane sa skutočným centrom vzdelávania pre náš región. Chceme sa stretávať aj s deťmi a učiteľmi z iných škôl, navzájom sa inšpirovať a posúvať ďalej.

Všetko samozrejme súvisí s tým, či sa nám podarí zohnať dostatok financií. Ak sa nám náš plán podarí zrealizovať, môže sa naša škola stať nielen priekopníkom v zavádzaní robotiky do informatiky už od základnej školy, ale aj prínosom pre vzdelávanie v celom regióne

V tomto našom úsilí každú pomoc, či už finančnú, vo forme modlitby alebo aspoň držiace palce uvítame.

Mgr. Eva Uličná, učiteľka informatiky