VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Výpočtová technika

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Výpočtová technika – notebook, desktop, monitor, multifunkčné zariadenie, grafický tablet


ESS – výzva na predkladanie ponúk – vypočtová technika

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 2 Kúpna zmluva