Hókus pókus v našej škôlke

Tmavá brada, biely plášť, že by to bol Mikuláš? Nie nie milí rodiča, dňa 13.02.2020 nás prišiel navštíviť pán učiteľ M. Štubňa. Ktorý nám zábavnou a zážitkovou formou ukázal svoje majstrovstvo fyziky. Stôl plný zaujímavých vecí a predmetov, nás zaujal a v očakávaní sme ani nedýchali čo sa bude diať.

Hókus pókus, čáry máry a začíname. Pán učiteľ sa veľa pýtal, slovne opisoval čo robí, ukazoval nám najprv ľahšie pokusy, ktoré sme už aj my malí výskumníci poznali. Deti sa aktívne zapájali a odpovedali na kladené otázky. Pán učiteľ nám aj porozprával osobný zážitok, ako mu aj brada a obočie prihorelo, keď bol ponorený do skúmania a objavovania. Mladšie deti aj slzičku vyhŕkli v obavách čo sa bude diať, keď pán učiteľ začal experimentovať s ohňom. Žiaden strach milé deti, tentokrát už brada nebude spálená. 😀

Čo viac dodať, proste každý pokus sa pánovi učiteľovi náramne podaril a deti plný zážitkov z objavovania natešené sa rozlúčili. Teraz je na nich rad, aby Vám to vyrozprávali oni milí rodiča. Samozrejme fotky samé hovoria aj bez nás. A možno ich to namotivovalo, raz sa tiež stať učiteľom fyziky.