Pokyny na ošetrenie člena rodiny

Rodičia a zákonní zástupcovia  detí  majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

POKYNY