Zmena termínu prijímacích skúšok

Termín prjímacích skúšok na Evanjelicke gymnázium sa podľa usmernenia MŠ SR presúva na obdobie

od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.

O konkrétnom dni vás budeme včas informovať.