Rozhodnutie o konaní maturitnej skúšky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE