Dôležité info k administratívnej časti maturitnej skúšky

Skupiny príbuzných predmetov k administratívnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

V súlade s Rozhodnutím MŠ SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ strednej školy v súlade s bodom 4.3. určil do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu nasledovne:

V Martine 6. 5. 2020 Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy