Predbežné informácie ohľadom nastúpenia žiakov do školy od 1.6.2020

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa a 5. ročníka!

V tejto chvíli sa vám v súvislosti s opätovným otváraním školy vynára veľmi veľa otázok. Rozhodujete sa, či Vaše dieťa do školy nastúpi alebo nie. Pýtate sa nás či sa budeme učiť klasicky, alebo to bude slúžiť iba na obnovenie socializačného prežívania žiakov a mnoho ďalších otázok. Za všetky otázky Vám ďakujeme.

 

My sa budeme riadiť pokynmi podľa  https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

 

Avšak v tejto chvíli ani my nedisponujeme všetkými dôležitými informáciami, ktoré by nám umožnili presne a záväzne naplánovať podobu organizácie a fungovania výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.6.2020. Dokonca dnes bolo aktualizované usmernenie z ministerstva.

 

Otázkami organizácie školy sme sa už zaoberali a diskutovali o možnostiach, ako čo najefektívnejšie veci zorganizovať a zároveň naplniť požiadavky, ktoré na nás kladú z regionálne úradu zdravotníctva a ministerstva školstva.

 

V dokumente z ministerstva, ktorý je uvedený vyššie sa píše o dôvode otvárania:

„Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

  • k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
  • k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
  • k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,
  • k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.“ 

Vzhľadom na to, že sme sa na našej škole od začiatku prerušenia vyučovania usilovali vzdelávací proces nastaviť tak, aby sa žiaci mohli vzdelávať aj naďalej, plánujeme a radi by sme tento čas (jún) využili na dokončenie a naplnenie výchovno-vzdelávacích cieľov podľa plánu. Chceme v čo najväčšej možnej miere pokračovať v učení.

 

Zároveň však nám pokyny z ministerstva hovoria:

„Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v základnej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa vyučovania v základnej škole z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.“

 Z nášho pohľadu, všetko závisí aj na počte žiakov, ktorí do tried, resp. ročníkov nastúpia. Podľa toho budeme prispôsobovať aj rozsah aj obsah vyučovania. 

 

Máme zabezpečiť prevádzku školy maximálne na 9 hodín:

„Zabezpečí prevádzku základnej školy vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.“

V našej škole, z predbežne dostupných informácií od triednych učiteľov, by sme nemali mať problém zorganizovať proces tak, aby sme dodržali maximálny počet 20.

 

Z Vašich otázok vyberáme:

V akých časoch sa plánuje prevádzka školy?

  • 1. stupeň ZŠ prevádzka v budovách od 6:45 – 15:45 hod.
  • 5. ročník prevádzka v budove od 7:30 – 13:45 hod.

Bude vyučovanie každý deň a ako dlho?

Bude sa vyučovať každý deň. Rozvrhy zatiaľ nemáme, musíme to skoordinovať s výdajom stravy, ktorý je organizačne náročný.

Predbežne bude vyučovanie prebiehať v čase od:

  • 1. stupeň od 7:50 – 12:30 hod.
  • 5. ročník od 7:50 – 13:45 hod.

Bude po vyučovaní školský klub?

Áno, pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Bude zabezpečené stravovanie formou obedov?

Áno

Bude sa v škole preberať aj nové učivo, resp. to bude zamerané na triedne práce?

Budeme pokračovať ďalej v učive, ale všetko záleží od počtov žiakov, ktorí nastúpia. Pokyny na vyučovanie z ministerstva máme tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%203.pdf.

O detailoch budeme s učiteľmi diskutovať budúci týždeň.

Ak by sme sa rozhodli najskôr, že naše dieťa pôjde do školy a zmenili by sme potom rozhodnutie, tak, že by zostalo doma, či je to možné a aké dôsledky sú s tým spojené?

Nie sú nám známe dôsledky. Držíme sa vyššie spomínaného, že je to dobrovoľné vyučovanie.

Ak by dieťa zostalo doma, ako bude prebiehať online vyučovanie? 

Budeme sa snažiť zabezpečiť kamerový prenos, no neviem, či to bude plná náhrada, najmä vtedy, keď pôjde o vyučovanie vonku alebo skupinovú prácu.

Uvažujeme nad niekoľkými možnosťami. Presnú odpoveď v tejto chvíli nevieme.

Ak by dieťa zostalo doma, vznikla by mu absencia?

Keďže sa jedná o dobrovoľnú účasť predpokladáme, že nie. Inštrukcie sme z ministerstva nedostali, ale takto si vykladáme dobrovoľnú účasť na vyučovaní.

Umiestnenie tried na zabezpečenie prevencie a hygieny:

Predbežne plánujeme:

V Živene – 2 triedy (na každom poschodí 1 trieda).

V Pavilóne B – 2 triedy (na každom poschodí 1 trieda).

V Zborovom dome – 2 triedy (na každom poschodí 1 trieda).

V Biblickej škole – 2 triedy.

V hlavnej budove gymnázia – 6 tried.

 

Veríme, že Vám tieto informácie aspoň trošku pomôžu pri rozhodovaní.

S pozdravom,

Zuzana Račeková a Jozef Sopoliga