Žiadosť o prevzatie osobných vecí žiakov

Vážení rodičia a žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine,

v súvislosti s opätovným otvorením školy pre 1. stupeň a 5. ročník ZŠ v mesiaci jún Vás všetkých žiadame, aby ste si prišli do školy, tried, šatní a skriniek prevziať učebnice, pracovné zošity a všetky osobné veci (TV, VYV, papuče, uteráčiky…).

Od 1.6.2020 budú žiaci 1. až 5. ročníka EZŠ umiestnení v budovách podľa osobitného rozpisu, ktorý bude platiť do 30.6.2020. V tomto čase budú budovy ESŠ uzatvorené pre všetkých rodičov a pre všetkých žiakov 6. ročníka ZŠ až 5. ročníka EG. Skrinky, ktoré máte uzatvorené na kľúčik je potrebné nechať otvorené.

Následne sa uskutoční dezinfekcia všetkých priestorov a skriniek. Veci, ktoré si nevyzdvihnete budú vyhodené do kontajnerov.

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

 

Termín na prevzatie vecí je :

Streda 27.5.2020 od 12:00 do 16:30 hod.

Štvrtok 28.5.2020 od 12:00 do 16:30 hod.