Prijímacie skúšky na Evanjelické gymnázium – počet obsadených a voľných miest

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/11399:1-A2200 informujeme, že k 5.6.2020 evidujeme
  • počet obsadených miest: 50
  • počet voľných miest: 0