Ponuka prímestských environmentálnych táborov

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec Vám ponúka prímestské environmentálne tábory pre žiakov základných škôl na pracoviskách v Turčianskej Štiavničke a Blatnici. Environmentálne zamerané vychádzky strednej náročnosti budú prebiehať v okolí Turčianskej Štiavničky (4. ročník) a v okolí Blatnice (5. ročník).


Organizačné pokyny

Prímestské letné tábory sa budú konať v termíne: 24.8. – 28.8.. Žiaci budú spájaní na základe záujmu o príslušné termíny (bez ohľadu na ZŠ), v prípade naplnenia počtu by mali prednosť deti nahlásené skôr.

Program je navrhnutý tak, aby žiaci trávili čas v exteriéri. Aktivity pre žiakov 4. ročníka v okolí Turčianskej Štiavničke budú zamerané na živly (oheň, voda, vzduch, zem), aktivity pre žiakov 5. ročníka v okolí Blatnice na biodiverzitu a ochranu. Nakoľko je program situovaný v prírode, odporúčame deťom turistické oblečenie, obuv a pršiplášť. V prípade veľmi nepriaznivého počasia je pripravená varianta stavania hmyzích hotelov.

Žiaci si budú hradiť iba cestovné, strava nebude zabezpečená (každý individuálne). Dodržiavať sa budú všetky hygienické nariadenia. Potrebné je prehlásenie o bezinfekčnosti, v prípade potreby (nariadení) aj potvrdenie od lekára. Počet na týždenný turnus bude max. 20 detí (príp. podľa pokynov krízového štábu) na každé pracovisko.

Stretnutie s lektormi, ktorí si ráno prevezmú a poobede odovzdajú deti bude pred CVČ Kamarát. Taktiež budú zodpovední za program a bezpečnosť. Na presun budú využívané prímestské autobusové spoje.

Orientačné časy:

Pracovisko T. Štiavnička:
Zraz pred CVČ Kamarát o 8.05, odchod bus o 8.25, naspäť spoj o 13.00, príchod do MT 13.25. Cestovné z aut. stanice (1 cesta) 0,60 €.

Pracovisko Blatnica:
Zraz pred CVČ Kamarát o 8.30, odchod bus o 8.50, naspäť spoj o 12.43, príchod do MT 13.10. Cestovné z aut. stanice (1 cesta) 0,70 €.

Kontaktné údaje

Názov združenia: Centrum environmentálnej výchovy Turiec Adresa: Severná 6, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Kondek (predseda OZ)
Tel: +421/ 915 967 526
Email: cevturiec@gmail.com

P R I H L Á Š K A